Gå til sidens hovedinnhold

To nye æresmedlemmer i Vind IL

Årsmøtet i Vind IL ble avholdt som en kombinasjon av oppmøte for styret og inviterte i GOBB arena og på Teams for de øvrige.

Totalt 16 var til stede, hvorav 13 stemmeberettigede. Sakslista inneholdt ingen spesielle saker, bortsett fra opprettelsen av egen basketballgruppe som ble enstemmig vedtatt

Vind ILs overskudd i 2020 ble på 230.000 kroner, inkludert 140.000 kroner som er økning i beholdning av forskjellige lagskonti. Klubbens reelle overskudd er dermed 90.000 kroner.

Årsmøtet valgte enstemmig valgkomiteens innstilling til nytt styre, som nå består av følgende:

Leder: Richard Søfteland Jensen (gjenvalg for ett år)

Styremedlemmer: Jens Petter Markestad (gjenvalg for ett år), Kristin Haugen (ny), Astrid Baade Larsen (ny), Anders Myhre (gjenvalg), Pernilla Egedius (ikke på valg), Eivind Merok (ikke på valg), Julie Heiberg (gjenvalg).

Varamedlemmer: Ole Henrik Evensen, Morten Stenvold, Per Kolseth.

Kveldens høydepunkt var utnevnelsen av Per N. Dahl og Ragnar Skoglund til nye æresmedlemmer i klubben.

Begge mottar dette for sitt arbeid for Vind Idrettslag i over 50 år, nær sagt i alle slags roller, blant annet som leder i hovedstyret.

Begge to er fortsatt like aktive, nå i klubbens ressursgruppa som årlig gjør en fantastisk innsats for klubben. Vind IL er utrolig heldige som har denne seniorgjengen!

Liste over klubbens æresmedlemmer:

År

Navn

1982

Sverre Hasli †

1982

Mathias Skoglund †

1982

Harald Mellemberg †

1993

Arne Sørlie †

2002

Bjørn Kjensberg

2012

Kåre Martinsen

2012

Rune Stenvold

2019

Kolbjørn Asphaug

2020

Jens Petter Markestad

2021

Per N. Dahl

2021

Ragnar Skoglund

Kommentarer til denne saken