Innlandet Arbeiderparti har store klimaambisjoner, og vi har elektrisk fergedrift på Mjøsa høyt oppe på lista over grønne valgløfter. Dyktige ansatte i Innlandet fylkeskommune har sørget for at vi nå har mottatt over 2 millioner kroner til å utvikle planene videre.

Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet gir oss et flott løft og masse inspirasjon! Vi jobber på for at folk innen få år skal kunne komme seg fra Gjøvik til Hamar på en liten halvtime en veg.

Pengene fra staten gjør det mulig for fylkeskommunen å fortsette å utrede hva slags teknologi som trengs for å bygge passasjerferjer som passer til forholdene på Mjøsa. Det er også viktig å kartlegge hva som skal til for at mange nok passasjerer vil velge å bruke båt mellom byene.

Tid er viktig når folk skal ut å reise, rekke arbeid, studier eller møter. Og stadig flere ønsker å benytte seg av kollektivreiser på tvers i Innlandet bare de er effektive nok. Når vi også kan vise til beregninger på at ferjer på strøm kan spare oss for om lag 2000 tonn karbonutslipp fra biltrafikken hvert år, vil dette være et betydelig bidrag for å redusere klimaavtrykket.

Innlandet er Norges grønne hjerte, og vi er klare til å ta på oss ledertrøya for å ta i bruk nullutslippsløsninger både til lands og til vanns. Vi har tilogmed potensiale for å kunne produsere batteriene sjøl i teknologi og industrifylket Innlandet.

Solskinn og (itte) æksos på dækk

(Itte) Sotrøyk så kølsvart som bæk

På ei færje over Mjøsa kænn det skje så mye rart

Har vi erfart

Bris over Mjøsa om kvæl'

Pils i salongen dom sæl'

På ei færje over Mjøsa kænn det skje så mye rart

Har vi erfart

(Vazelina Bilopphøggers)