To farevarsel tirsdag: Nedbør, stigende temperaturer og jordskredvarsel

NVE har sendt ut gult farevarsel tirsdag, når det er ventet mye nedbør over store deler av Østlandet.