Gå til sidens hovedinnhold

To avvik og to anmerkninger etter tilsyn hos Nammo

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratets tilsyn avdekket blant annet mangler ved Nammos årlige rapportering av farlig avfall.

Miljødirektoratet avdekket to avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen hos Nammo Raufoss AS 1. november i år.

Avvikene inspeksjonen pekte på var at virksomhetens årlige rapportering av farlig avfall til Miljødirektoratet for 2018 hadde mangler og at dokumentasjonen på kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser hadde enkelte mangler.

Anmerkningene Miljødirektoratet hadde etter inspeksjonen var at støyberegninger fra industrianlegget kan oppdateres og at rutinen som omfatter kommunikasjonen mellom Nammo og vannrenseanlegget kan forbedres.

I rapporten skriver Miljødirektoratet at Nammo plikter snarest å rette opp de avvikene.

For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Nammo innen 31. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Kommentarer til denne saken