Tingretten stanser ikke bygårdssalget

Kai Mikaelsen gikk rettens vei for å stanse salget av bygårdene fra Stiftelsen Kaare Berg Eiendom til Oplandske Eiendom AS for 87,5 millioner kroner. Han ble ikke hørt.