Kommunestyret i Gjøvik vedtok nylig nye regler for kommunal parkering. Dette innføres fra 1. januar og vil gradvis bli iverksatt ettersom parkeringsautomatene oppdaterer seg.

Endringene er som følger:

  • Timeprisen for parkering i Gjøvik økes fra 24 til 26 kroner i timen
  • Pris for dagparkering endres fra 50 kroner til 30 kroner pr. dag på gateparkering med mulighet for dagparkering, bortsett fra Bakkegata, Bassengvegen, Skolebakken og Skolegata
  • På gateparkering og parkeringsplasser, uten mulighet for dagparkering, innføres halv parkeringsavgift for elbil, kr 13 pr. time
  • Ved lading av elbil på kommunale ladeplasser innføres avgift hele døgnet, alle dager