Tilsynet etter drapet ved Hov Nordre: – Vi har ikke sett på de fysiske forholdene

– Vårt tilsyn har gått på selve hendelsen. De fysiske forholdene ved virksomheten har ikke vi sett på.