– Tilstanden fortsatt alvorlig for MC-fører etter ulykken

Tilstanden er fortsatt alvorlig for motorsyklisten i 60-årene fra Vestoppland.