Gå til sidens hovedinnhold

Tilskudd til nydyrking – en suksess

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet foreslo og fikk flertall for et vedtak i kommunestyret om å opprette et nydyrkingsfond på 2 millioner kroner i 2017. Det skal utbetales et tilskudd på 2 tusen kroner pr. dekar nydyrket jord fra fondet.

Arbeiderpartiet støttet ikke dette vedtaket. I ettertid har de også ønsket å omdisponere fondet.

Senterpartiet ser på dette fondet som et meget effektivt tilskudd som utløser store investeringer. Nydyrking i Nordre Land koster gjerne mellom 15- 20 tusen kroner pr. dekar.

I 2019 er det søkt om dyrkingsstøtte på 456 tusen kroner til dyrking av 228 da. For å motta tilskuddet investeres det da totalt mellom 3,4 - 4,5 mill i nydyrking av jord.

Senterpartiet mener at investeringene i nydyrking trygger arbeidsplasser og bosetning på gårdene rundt om i kommunen vår.

I Nordre Land Arbeiderparti sitt program til kommunevalget står det i et kulepunkt under nærings og verdiskapning. «Legge til rette for nydyrking». Senterpartiet spør derfor: Hva betyr dette?

Har Arbeiderpartiet nå endret mening og ser på bruk av nydyrkingsfondet som et nyttig virkemiddel?

Det er av interesse å få et tydeligere svar på hva Arbeiderpartiet mener om framtidig bruk av tilskudd til nydyrking.

Kommentarer til denne saken