Tillitsvalgt om lærersituasjonen ved Gjøvik skole: – Svært uheldig for skolen

Tillitsvalgt for lærere ved Gjøvik skole Cathrine Hermanrud sier at dette er en veldig uheldig situasjon som skolen har kommet opp i.