Gå til sidens hovedinnhold

Tilliten til Nav må gjenreises

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nav-skandalen viser hvor sårbar rettsikkerheten er for mennesker som allerede er i en krevende situasjon. Skiftende regjeringer, Stortinget, påtalemyndighetene og toppledelsen i Nav har ansvaret for at det er begått justismord mot uskyldige mennesker. Derfor svekker skandalen tilliten til Nav, og til at velferdsstaten skal hjelpe dem som faller utenfor, - ikke straffe dem.

Fagforbundet Oppland krever at de som urettmessig er rammet av Nav-skandalen umiddelbart får tilbakebetalt pengene de har krav på. De må bli kompensert for uretten de har blitt utsatt for. Dessuten må den politiske ledelsen, påtalemyndighetene og ledelsen i Nav stilles til ansvar for skandalen.

Samtidig ønsker Fagforbundet Oppland å støtte de ansatte i Nav som uforskyldt har havnet i stormen. De har handlet i tråd med føringer fra ledelsen, og de jobber nå hardt for å rette opp i feil som de selv ikke er ansvarlige for. Hver dag jobber Nav-ansatte systematisk og godt med brukere i vanskelige livssituasjoner. Målstyring og kontrollregimer gjør det likevel vanskeligere for de ansatte å følge opp og hjelpe dem som er avhengige av tjenestene. Fagforbundet Oppland mener de ansatte i Nav må vises større tillit og få fullmakt til å kunne løse saker nærmest mulig brukerne. Ikke minst må samarbeid og tiltak fungere i både kommunale og statlige styringslinjer i etaten.

Samfunnsoppdraget til Nav er først og fremst å få mennesker som har havnet på «utsiden» tilbake på «innsiden», med verdigheten i behold. Nav-skandalen har vist hvilke politiske føringer etaten har fått i vår tid, nemlig at de som trenger tjenestene skal mistenkeliggjøres og kontrolleres. Det har blitt vist en så grunnleggende manglende tillit til folk og ansatte, at det er fullt forståelig at skandalen skaper mistillit til regjeringa og Nav-ledelsen.

Fagforbundet Oppland mener at tilliten til Nav må gjenreises. Stortinget må sørge for at Nav får tilbake sitt samfunnsoppdrag, og at det ryddes opp i lovverket og i behandlingen av folk. Fagforbundet Oppland vil fortsette å jobbe for at velferdsstaten skal ivareta mennesker, og for at både folk og ansatte blir møtt med tillit, framfor mistanke og kontroll.

Kommentarer til denne saken