De tre siste åra har 581 flere flyttet ut av Gjøvik enn inn i kommunen, ifølge Statistisk Sentralbyrå. 2017 og 2018 var de siste åra med netto tilflytting til kommunen, til sammen 222 personer. Mens de to årene før der igjen også ga minus i flytteregnskapet.

Det kan selvsagt være tilfeldig. Men det kan også være akselerering av en trend som om den består over tid vil representere en betydelig utfordring. Også sammenlignet med de andre byene i mjøsregionen.

Den samme statistikken viser for eksempel at Hamar har netto tilflytting på 738 personer samme periode, Lillehammer 116. Hamar har hatt sammenhengende positiv tilflytting på til sammen 1779 personer fra 2010. Lillehammer har, med noen års tilbakeslag, 859 flere tilflyttere enn utflyttere i samme tiår. Men Gjøvik har et minus på 336.

Les også

Ruben (35) og Jolande (33) redder Bygde-Norge: – Vi ønsker at barna skal ha en god oppvekst

Dypere inn i SSBs betalingsbaser finnes mer fakta om hvem som flytter inn og ut. Det er åpenbart interessant. Regionsenteret må søke all kunnskap som kan si noe om hvorfor så mange flere flytter ut enn inn av Gjøvik. Først da kan en virkelig målrette innsats som får flere til å flytte hit – og ikke minst blir her.

Fordi Gjøvik har et jevnt tilsig av studenter, med 4000 studieplasser ved NTNU alene, og over 1000 ved Fagskolen Innlandet. Hvem er de, og hvor blir det av dem? Hva skal til for at flere av disse unge, utdannede skal bli?

Studentene OA har snakket med trekker fram familiebånd, arbeidsliv og byliv som årsaker til å forlate Gjøvik etter studiene. NTNU-rektor Gro K. Dæhlin har tidligere skrevet i OA om hvordan byen og regionen kun har studentene til låns. Vi må bli bedre til å inkludere de unge i næringslivet, i utviklingsprosjekter, i frivillig sektor, i kulturlivet og bymiljøet. Fordi unge, utdannede mennesker med jobb, og i etableringsfasen – er drømmeinnbyggerne. Ikke minst fordi de gir større uttelling i overføringene som følger hver innbygger, og er produktive i samfunnsregnskapet.

Les også

Ønsker vi at studentene skal bli her, har vi et felles ansvar for å vise oss frem som et attraktivt sted å være

Gjøvik må finne en måte å snu trenden fra de siste åra, for ikke å bli taperen i kampen om framtidas innbyggere. Kanskje må kommunen og byen spesielt sikte seg inn på å knekke koden for å appellere til unge kvinner, som allerede er i stort underskudd i Gjøvik.