I arbeidet med å lese seg opp på det foreslåtte budsjettet fra økonomiavdelingen i Gjøvik kommune, kan man noen ganger føle seg rimelig utenfor. Du får jo en del forklaringer ved å få opp de såkalte «sprettoppvinduene» som popper opp når du klikker på hvert punkt.

Det er likevel rimelig umulig å forstå en del av argumentene for å stryke/sette ned beløp for de forskjellige punktene i budsjettet.

Rødt har en dugnad hvor medlemmene går gjennom forslagene til de forskjellige utvalgene. Undertegnede og Geir Bakkeli skulle gå gjennom utvalget for samfunnsutvikling.

Vi må kunne si at når vi kom til punktet «Endringer i lønnstilskudd til deltakere i arbeidstreningsprosjektet – Jobbsjansen» så skvatt vi når vi leste begrunnelsen for at deltakerne på dette prosjektet skulle miste «lønna» si på 1G i fremtiden. Her heter det at; «Rådmannen foreslår at dagens ordning med 1G i lønn til deltakerne fjernes, siden deltakerne forsørges fullt ut av ektefellen.»

Deltakerne er kvinner og ifølge rådmannen skal de ikke få «lønn» for de er forsørget av sin ektemann.

Det er mye å si om denne måten å tråkke på folk. Hadde rådmannen skrevet denne begrunnelsen hvis det var hvite kvinner? Rimelig sikker på at det hadde hen ikke gjort. Begynner vi å dra dette videre så er det vel ikke lenge til at kvinner som er forsørget av sine menn ikke skal ha arbeidsledighetstrygd eller uførepensjon.

Kan Gjøvik kommunestyre godta en slik grov begrunnelse?