Gå til sidens hovedinnhold

Til: styret i Helse Sør-Øst. Fra: Nordre Land kommunestyre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordre Land kommune er bekymret på vegne av våre innbyggere bekymret for den retningen lokaliseringen av nytt hovedsykehus i Innlandet har tatt, og krever at tidligere politiske enighet følges opp av Sykehus Innlandet og styret i Helse Sør-Øst.

Hensynet til pasientene er det aller viktigste når den framtidige sykehusstrukturen skal vedtas. Vi opplever at de helsefaglige vurderingene som er gjort, skyves til side av en samfunnsanalyse der andre hensyn vektlegges og marginale forskjeller gis stor betydning.

Det er en politisk enighet i Innlandet om plassering av nytt hovedsykehus. Det vedtatte målbildet slår tydelig fast at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Den påfølgende samfunnsanalysen skulle avklare hvor akuttsykehuset og det elektive sykehuset skulle legges. Styringsgruppa har underveis i prosessen endret premissene til også å gjelde plassering av hovedsykehuset.

Konklusjonene i samfunnsanalysen er basert på marginale forskjeller og i noen tilfeller basert på gale forutsetninger. Blant annet når det gjelder reiseavstand, der en tar hensyn til en ferdig utbygd E6, men ikke til at det nå ligger planer for utbygging av riksvei 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua. Planene for utvikling av NTNU på Gjøvik tas ikke med i regnestykket når det gjelder befolkningsutvikling og helsefaglig kompetansemiljø. Næringslivet i Gjøvikregionen nedvurderes i forhold til andre regioner.

I tillegg til reiseavstand for pasienter blir reisetid i forbindelse med rekruttering brukt som et hovedargument. Dette endres med ny riksvei 4. Ved plassering på Moelv vil rekruttering kunne skje fra alle tre Mjøsbyene. Plasserer man sykehuset i Brumunddal er det Hamarregionen som på sikt vil rekruttere til et Mjøssykehus. Nettopp plasseringen ved Mjøsbrua var en forutsetning for at man skulle få økt bostedsattraktivitet i alle tre Mjøsbyene.

Faren for lekkasje til andre helseforetak er reell både for Hadeland og Valdres. Dette vil ha stor betydning for økonomien til sykehus Innlandet, og har potensiale til å både skyve utbygging av nytt sykehus bakover i køen, i verste fall sette hele utbyggingen i fare.

Kostnaden ved den modellen som nå legges fram vil sannsynligvis være langt høyere enn det som tidligere er foreslått, blant annet ved flytting av strålebunkeren fra Gjøvik.

Den anbefalingen som nå er lagt fram skaper mye politisk uro og setter sykehusprosjektet i Innlandet i fare. Hovedsykehuset må tilbake til Mjøsbrua for å bygge på den politiske enigheten som har vært i Innlandet rundt dette. Innlandet har hverken tid eller råd til at man nå skal gjennom en ny periode med politisk tautrekking om plassering av hovedsykehuset.

Kommentarer til denne saken