Jeg er far til en funksjonshemmet gutt, og har vært engasjert i Foreldreforeningen for funksjonshemmede siden starten først på 1980-tallet – det er ganske lenge siden. Men - de problemene vi hadde den gang, oppleves å være relativt like i dag. Det er trist at foreldre til funksjonshemmede må kjempe de samme kampene år etter år - de blir veldig slitne. Samtidig skal de også ta seg av sin familie, som også består av andre barn.

Forstår ikke de som er ansvarlige i Østre Toten kommune (gjelder både politikere og administrasjon) at vi trenger (dra-)hjelp og støtte i arbeidet for at våre barn skal kunne leve et trygt og godt liv. Det kan være slitsomt nok å ha et funksjonshemmet barn, og enda verre er det når en i tillegg må kjempe mot administrasjon og politikere – i år etter år. Er det riktig at de ansvarlige i en kommune bare skal kunne bestemme over de funksjonshemmedes liv, uten at de det gjelder blir tatt på med råd?

Jeg lurer på hvor politikerne og opposisjonen i Østre Toten kommune er når det gjelder boligplanene for mennesker med funksjonsnedsettelser i nærhet til Labo? Er det virkelig ingen som mener noe om denne saken? Sist jeg hørte noe i sakens anledning, var da ordfører Bror Helgestad var i NRK Innlandet. Der kommenterte han de bekymringene som Foreldreforeningen for funksjonshemmedes leder, Lise Gunn H. Lystad, la fram i forbindelse med kommunalsjefene Bjørn Bollum og Lisbet Kjøniksens nye boligplaner for våre barn ved Labo. (Oppland Arbeiderblad fredag 10. juli) Det jeg i hovedsak fikk ut av det ordføreren sa, var at kommunen har dårlig/vanskelig økonomi. Men har kommunen regnet på alternative løsninger? Jeg regner jo med at politikerne er klar over, at det de vedtar i denne sammenheng, vil være slik for all framtid.

Er der virkelig ingen politikere i Østre Toten som vil stille opp for de funksjonshemmede – og tale deres sak?

• Og - er det virkelig ingen politikere i Østre Toten som er opptatt av hvordan de funksjonshemmede og deres familier og pårørende har det? Det kan både virke og føles sånn …

• Er det virkelig ingen politikere i Østre Toten som vil hjelpe de funksjonshemmede og deres pårørende i kampen mot kommunalsjefene og administrasjonen? For det er enkelt «å bestemme» hvordan tilbudene og tiltakene skal være, eller bli i en kommune, der en selv ikke blir rammet eller bor.

• Er virkelig politikerne i Østre Toten så enige, med administrasjonen, i innføringen av nye institusjoner for funksjonshemmede i kommunen, at dere er villige til å se helt bort ifra HVPU-reformen og hva den innebærer – eller er kunnskapene om denne reformen en total mangelvare? I så fall bør dere sette dere inn i hva HVPU-reformen innebærer.

Innlegget til Bjug Ringstad i Oppland Arbeiderblad mandag 27. juli 2020 bør leses om igjen. Her bør en merke seg de henvisningene han lister opp. En oppfordring til; les også på nytt kronikken til Siv Elin Mellum i Oppland Arbeiderblad fredag 17. juli 2020.

Det er et absolutt ønske at de det gjelder, pårørende og/eller Foreldreforeningen, blir hørt og tatt med på råd i saker som gjelder de med funksjonsnedsettelser før vedtak blir fattet.