Gå til sidens hovedinnhold

Til ordførerne i Innlandet – hva dere er i ferd med å miste

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

27. mai tok UNIO ut over 7000 av sine medlemmer i streik, da man ikke kom til enighet KS verken i forhandlingene eller i meklingen. Onsdag 2 .juni er det varslet opptrapping, med over 20.000 ansatte med høyere utdanning i kommunesektoren i streik. Du er ordfører og øverste politiske leder i en slik kommune.

Våre medlemmers kompetanse spenner over et bredt felt. Lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi er ansatt i kommunal administrasjon, vi er bibliotekarer og akademikere. Felles for oss alle er at vi bor og jobber i det samme Kommune-Norge, ryggraden i det velferdstilbudet som alle innbyggere er avhengige av. Dine barn eller barnebarn, din bestemor på sykehjem eller deg selv etter opptrening etter sykehusopphold eller etter en skade på jobb. Det er vi som utreder tiltak i kommunen og bemanner bibliotekene, og vi som sørger for forsvarlighet i saksbehandlingen. Vår innsats sikrer gode kommunale tjenester.

Det er vi som strekker oss enda lenger når kommunebudsjettene blir trangere, det er vi som løper fortere når kommunestyret ditt heller setter penger i fond enn å ansette flere av oss. Norges velferd er avhengig av de uunnværlige UNIO-medlemmene. De som nå er ute i streik.

Vi er stolte av jobben vi gjør, av arbeidsplassen og av kommunen vår. Hver dag går vi på jobb i din kommune for å løse komplekse oppgaver på sykehjemmet eller i barnehagene, uten tanke på profitt eller bedriftens grunnlinje. Ikke fordi vi ikke forstår betydningen av budsjetter, men fordi vi stort sett jobber med mennesker eller med verdier som det ikke kan settes en pris på.

Men nå er vi reelt bekymret. Mange av oss er bent frem redde for hvilke tjenester vi klarer tilby. Det er hovedgrunnen til at vi streiker. For dette betyr noe for oss. Når vi roper om at det årlig utføres over 6 millioner undervisningstimer av ukvalifiserte i din skole, at det allerede mangler 7000 sykepleiere, at barnehager drives på dispensasjon fordi man mangler 2500 barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen, så er det ikke for vår egen del. Vi roper for oss alle.

Vi vet at også vi blir gamle, syke eller skadet og trenger hjelp i hjemmet for å kunne klare gå. En gang i fremtiden skal våre barnebarn møte en barnehage med kvalifiserte pedagoger og en skolehverdag hvor undervisningen gis av en lærer. Vi ønsker at kommunestyrets utredninger skal være like gode som de er i dag, og at bestemor også i fremtiden skal møte en sykepleier som har tid til samtale samtidig som han gir den nødvendige helsehjelpen.

Dette er vår bekymring, og det er dette som gjør at vi streiker. Men vi trenger hjelp fra deg. For det er du som utgjør KS. Det er du og dine politikere i kommunestyrene som legger premissene, og det er du og dine kollegaer som bestemmer retningen fremtidens kommune–Norge skal ta.

På fredag deltok stortingsrepresentant Karin Andersen på en digital streikemarkering i Ringsaker. Der sa hun dette: «KS er ikke til for en rådmann eller kommunedirektør. KS er til for at innbyggerne i våre kommuner skal få kvalitativt gode tjenester.» Og da er det kanskje på tide å endre kursen?

Om du ikke får endret den akkurat i år, så er ikke toget gått. Rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette oppgjøret alene. Men fremtiden vil annerledes om du bruker muligheten til å vri skuta i ny retning. For vi tror at du ønsker deg det samme som oss, kommuner der nok kvalifisert personell fortsatt utgjør ryggraden i velferdsstaten.

Kommentarer til denne saken