Kjære kollegaer, fra fellesforbundet. Dere er opptatt av både de ansatte og pasienter. Det betviler jeg ikke. Men når dere blir såpass spisse i kritikken som nå må jeg få lov til å si ifra. Ingen blir frisk av å sitte på en hest eller frisk luft alene.

De nye oppdagelsene av hjernens genetikk og de ulike systemene som styrer vår funksjon krever et sammensatt team av nevropsykologer, psykologer, psykiatere og helst også kliniske farmakologer for å gi pasientene funksjonelle individuelle diagnoser. Det er framtidens psykiatri. Det vil også være svært nyttig med et miljø der kunnskapen fra nevrologi og endokrinologi (hormonlære) blir en daglig tenking rundt pasientene våre. Det kan man ikke få til med ressursene på Reinsvoll.

En forlengelse av arbeidsreisen for enkelte på 15 minutter kan ikke være avgjørende for framtidens pasienter. Kan fagforbundet fortelle meg hva som ikke er sant i min faglige argumentasjon?

Vil dere dra med en hjerteforstyrrelse til et stort sykehus eller til det minste dere finner på landet?

Psykiatrien er i ferd med å ta et nytt sprang, fra beskrivelse av framtoning til ekte forståelse av hva funksjonssvikten egentlig er for den enkelte.