Tidligere Fredheim-rektor Ingrid Maria (50) ble Løten-rektor fra 1. august - 31. oktober slutter hun

Ingrid Maria Ulheim (50) har så vidt begynt i jobben som rektor ved Østvang skole i Løten. 1. august begynte hun å planlegge skolestart i Løten. 1. november er hun på plass som ny rektor ved Rollsløkken skole i Hamar.