Tidenes skoleresultater på Vestre Toten

– Elevene skal være på topp etter ti år, sier fungerende grunnskolesjef Mona H. Strande. Og det lykkes Vestre Toten godt med.