Regjeringen har gitt sykehusene mer penger, men det gir ingen pustepause for sykehusene i Innlandet. Helse Sør-Øst har Sykehuset Innlandet under kontinuerlig oppsyn, og krever at det økonomiske resultatmålet justeres opp når overføringene økes. Onsdag gjorde styret i Sykehuset Innlandet pliktskyldigst et vedtak om at målet for i år skal være å sitte igjen med 40 millioner kroner i overskudd. Det er 15 millioner mer enn budsjettvedtaket fra i fjor – og tilsvarende urealistisk.

Ved utgangen av mars lå Sykehuset Innlandet 78 millioner kroner bak det opprinnelige budsjettmålet, og hadde brukt 72 millioner kroner mer enn de fikk inn i samme periode. I mars alene var det økonomiske resultatet på minus 26,8 millioner kroner. 

I tillegg til prisstigning som regjeringen foreløpig bare har signalisert vil bli kompensert i revidert nasjonalbudsjett, er bemanningen fortsatt det store problemet. Selv om ansatte løper beina av seg ute i de somatiske sykehusene, har sykehusene i Innlandet samlet lønnet 101 brutto månedsverk mer enn de egentlig skulle denne måneden. Og det er slett ikke så verst sammenlignet med situasjonen i fjor, for da var tallet ytterligere 31 månedsverk høyere.

Men med et sykefravær på 8,5 hittil i år, må sykehusene ofte ty til innleie av helsepersonell for å få turnuser og beredskap på alle sykehusene til å gå rundt. Mens den inntektsbringende pasientbehandlingen åpenbart ikke står i stil med kostnadene, selv om både ventetider og antall pasienter som behandles, i mars gikk riktige veien. Bedre utnyttelse av ansatte er som kjent et av hovedargumentene for den planlagte samlingen i et hovedsykehus i fylket. Et vedtak som fortsatt ikke er velsignet av helsestatsråden, og dermed nå står i fare for å ikke rekke bli vurdert i prioriteringene til neste års statsbudsjett.

Om det ikke skjer innen utgangen av april, må Innlandet konstatere at regjeringen lar enda ett år gå uten å prioritere å peke vei mot løsninger på Sykehuset Innlandets ytterst veldokumenterte, og svært krevende situasjon. I så fall er det et stort skritt i retning av å leve opp til merkelappen opposisjonen forsøker å klistre til Støre-regjeringen, som handlingslammet.