Norge er en av verdens beste organiserte velferdsstater. Vi har mange goder, men ingen av disse har kommet av seg selv og mange av de er under press. Fellesskapets pengekasse øker ikke til himmels, framtidige generasjoner må også sikres en god og trygg velferdsstat. Det er våre felles verdier og inntekter som forvaltes, og disse må også ivareta de hensyn vi som et helhetlig samfunn er opptatte av.

Sykepengeordningen blir stadig utfordret av høyresida i Norge. Denne ordningen mener vi i Arbeiderpartiet er en av våre aller viktigste. Sykdom rammer hvem som helst, uavhengig av økonomi. Å bli syk og i tillegg få økonomisk straff for det mener vi er uholdbart og ikke i tråd med våre samfunnsverdier.

Det finnes velferdsordninger vi i Arbeiderpartiet vil avvikle, øverst på denne lista står kontantstøtten. Her mener jeg det er viktig at hver enkelt ser et større bilde enn bare sin egen hverdag, finner fram til statistikk og kunnskap om hvordan denne ordningen virker. Vi vet at den hindrer integrering og vi vet at det er flest kvinner som mottar den. Dette er penger staten bruker på en ordning som tar samfunnet i motsatt retning av den retningen vi ønsker, da er det sett med mine øyne på høy tid at den kuttes ut.

Arbeiderpartiet ønsker at alle som ønsker barnehageplass får det, vi ønsker også en reduksjon i prisen på barnehageplass, ha søskenmoderasjon og barnehagen skal være gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen. Lokalt må det også prioriteres løpende barnehageopptak gjennom året. Jeg har selv to barn som er født i siste del av året, og er glad min kommune på det tidspunktet hadde mulighet for opptak mer enn en gang i året. Med disse tiltakene vil det være få argumenter igjen for å bruke fellesskapets penger på å betale for at mor går hjemme med barn, for det er i praksis det vi snakker om.

Visste du at verdien av at norske kvinner tar del av arbeidslivet er mer verdt enn oljeformuen til landet? Det er for meg litt utrolig at vi fortsatt i 2021 må argumentere for hvorfor vi trenger kvinner i jobb, men det ser dessverre ikke ut til at vi har kommet lenger. Jeg syns også det er på sin plass å minne om at vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, denne betales også av fellesskapet og bør absolutt bevares.

Min oppfordring blir derfor å ta seg selv ut av hovedbildet når vi snakker om kontantstøtte og spør hva denne gjør med samfunnet vårt, er det denne vegen vi vil gå? For Arbeiderpartiet er svaret nei, det finnes nye og bedre løsninger.