Gå til sidens hovedinnhold

Tid til kreative prosesser, eller et kappløp mot klokka?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vanker liten tvil om hvem som ligger best an – og kanskje har det ligget i kortene hele veien? For meg er ikke kampen tapt før hammeren slår i bordet. Jeg vil i innspurten belyse aspekter som fylkespolitikerne bør ha klart foran seg før de rekker opp hånda. Er den innstilte klar for å gi Musikk i Innlandet det de trenger på nåværende tidspunkt?

Vi etablerer på ingen måte et fast spillested slik noen har uttrykt. Ved flere anledninger er det nevnt at Musikk i Innlandet skal bygges etter Teater Innlandet modellen - og det er etter nettopp denne modellen vi ønsker å etablere en fast, uforstyrret arbeidsplass og produksjonslokale for den nye organisasjonen. Alle fasiliteter i samme bygg.

Dette lokalet blir Musikk i Innlandet sitt hus, og ingen andre aktører kan forstyrre en produksjonstidslinje, avbryte kunstneriske prosesser eller gi oppsetningen en tidsfrist. Tilbyderen som ligger an til å bli vertskommune fremmer samlokalisering og sambruk av allerede etablerte og svært aktive scener i mange år framover. Stor aktivitet er jo i seg selv positivt. Men, her kan det by på store begrensinger og utfordringer for den nye organisasjonen.

Jeg håper politikerne i Innlandet leser dette, samt tilegner seg kunnskapsforståelse rundt hva det faktisk innebærer å sette opp en produksjon – før de avgir sin stemme. Dette er arbeid som ikke syns på selve spilledagen. Det ligger bak, under og i mellom linjene. Jeg ønsker derfor å opplyse dere med dette brevet og danne et bilde av hva det faktisk er Nord-Aurdal kommune tilbyr her.

Oppsetningen av en profesjonell produksjon går over flere uker, og kanskje måneder, der alt starter med å produsere innhold og øve det inn. Dette gir føringer på hva som skal til for å formidle til publikum. I fase to kommer teknikerne inn og bygger opp produksjonen rundt. Sammen går de inn i fase tre som er å sy sammen det hele før de til slutt øver det sammen. Etter endt generalprøve går teknikerne og crew igjen over hele produksjonen, gjør tilpasninger og optimaliserer den tekniske leveransen slik at den blir turnévennlig samt lett og rigge opp og ned på spillestedene.

For å gjøre dette på en hensiktsmessig, økonomisk og god måte, uten å stanse prosesser eller miste flyt er det Nord-Aurdal tilbyr gull verdt. Her vil denne lange prosessen kunne gå uavbrutt og det vil berike produktet betraktelig.

Hva er essensielt i oppsetningen av en profesjonell produksjon?

«I kreative prosesser - enten hos de som står på scenen eller bak scenen, mener jeg at det å kunne jobbe nogen lunde fritt eller å ikke ha tidspress på når man må være ferdig eller ute av huset er essensielt. De beste ideene kommer sjelden når du vet at du må være ute av rommet om 45 minutter. (…)»

Daniel Kolstad Gimle (Showlab AS - Prosjektleder/turnèleder/lysdesigner)

«For å være et hus som produserer og viser forestillinger av høy kvalitet, er det helt vesentlig at man har et hus der man kan planlegge og prøve på forestillingene uten avbrytelser. (…) Dersom man blir avbrutt av andre arrangement og produksjoner som skal inn i samme rom, risikerer man at kontinuiteten avbrytes og resultatet forringes. (…)»

Arne Nøst (Teatersjef Riksteatret)

«STAUT er et av mange Valdresband som jobber systematisk og nøye med å utvikle et godt produkt med tanke på nasjonale oppdrag. I den jobben er det viktig å ha en logistikk som gjør at man kan arbeide sømløst over lengre tid og på den måten effektivisere en travel hverdag. Vi har jobbet i 10 år med å plassere STAUT som et av de største bandene i sitt segment i Norge og når vi lager en ny konsertproduksjon, leier vi gjerne en scene over flere dager og uker. Et eget sted å jobbe kunstnerisk og uforstyrret er essensielt for den kvaliteten vi i Staut ønsker å levere. Det burde også gjelde for Musikk i Innlandet sine produksjoner (…).»

Ørnulf Juvkam Dyve (Tekst- og musikkansvarlig i STAUT)

«Å skape musikkproduksjoner til formålet Musikk Innlandet ønsker, krever tilgang til lokaler der en kan jobbe uforstyrra i produksjonsperiodene. Uforstyrra betyr, i tillegg til tilgang på lokalene, at teknisk rigg og scene står uberørt av andre i produksjonsperioden. Det er mye av essensen i et produksjonslokale og flerbruk av rom i produksjonsperioder er urasjonelt.»

Ellen Persvold (Folkemusikkarrangement AS / Jørn Hilme-Stemnet)

Det å sette opp produksjoner av dette kaliberet på scener med stor aktivitet fra før, er ingen god løsning. Gi Musikk i Innlandet sitt eget hus fra start. Det er det eneste rette.

Kommentarer til denne saken