Gå til sidens hovedinnhold

Tid sammen med barna

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ny undersøkelse viser at kontantstøtten ikke hindrer for arbeid.

Det som telles, teller, sies det. Verdien av valgfrihet og fleksibilitet for småbarnsfamilier er vanskelig å måle og veie. Langt enklere er det å måle en liten nedgang i småbarnsforeldres arbeidstid. Men valgfrihet og fleksibilitet er likefult verdifullt.

Kritikken mot kontantstøtten er høylytt og tydelig. Det hevdes at kontantstøtten holder mødre unna arbeidslivet og bidrar til å holde innvandrer kvinner utenfor arbeidslivet.

I debatten om kontantstøtten virker det av og til som om kun ett livsvalg er akseptabelt og ønskelig for foreldre med små barn: Både mor og far bør prioritere å komme raskest mulig tilbake i 100 prosent stilling. Hvis noen velger å prioritere mer tid med barna for en kort periode, får man inntrykk av at hele vårt velferdssamfunn er truet.

Etter at KrF i 2017 fikk gjennomslag for at kontantstøtten skulle økes fra 6000 til 7500 kroner i måneden for ettåringer, har NAV målt en nedgang i småbarnsmødres arbeidstid med 1,4 timer i måneden. Nedgangen i sysselsetting blant mødre med barn i kontantstøttealder er mindre enn antatt – på kun 1 prosentpoeng.

Rapporten viser at økningen i kontantstøtten i liten grad påvirker hvorvidt småbarnsforeldre er i jobb eller ikke. Den har altså kun hatt en svak effekt på deres gjennomsnittlige arbeidstid. Man finner ingen forskjeller i jobbsannsynlighet for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn etter endringen, på tross av de gjentatte påstandene om at akkurat foreldre med minoritetsbakgrunn vil få dårligere tilknytning til arbeidslivet med økt kontantstøtte.

Det er noen foreldre som ønsker å jobbe mindre mens barna er små. Kontantstøtten skal gi flere muligheten til det, og jeg er glad for at regjeringens satsing på barnefamiliene gir økt fleksibilitet i hverdagen. Samtidig spør jeg meg: Har vi fått et for snevert syn på hva som er viktig i livet? Kanskje verdien av tid med familien er vanskelig å måle, men likevel betydningsfull?

I en verden der stadig økt forbruk truer naturens bærekraft, bør vi kanskje være åpne for å sette større pris på det som vanskelig kan telles, men som likevel teller?

Kommentarer til denne saken