Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om sykehus? Debatten kan tyde på at utgangspunktet er ganske forskjellig. I alle fall når det gjelder hva sykehusene i Innlandet er i dag, og hva de kan bli i framtida. Ei framtid som vil komme svært raskt. Allerede i slutten av september skal sykehusstyret bli forelagt en sak som peker ut noen retninger for samlinger av miljøer og tjenester. Som nødvendigvis vil bety at noen tilbud vil forsvinne eller endres der de er i dag. Altså «funksjonsfordeling», som det heter på dette språket.

Alle har et forhold til sykehuset sitt. For mange er det arbeidsplassen. For kommunene er det hjørnesteiner. For innbyggerne er det dit de kommer ved akutt sykdom. I de fleste tilfeller. Hvis det ikke allerede i utgangspunktet er mest hensiktsmessig å bli kjørt direkte til sykehuset som har den konkrete spesialiteten som er riktig for pasienten. Stadig mer av den akutte fasen kan ivaretas gjennom ambulansetjenesten.

Det er ikke slik at alle sykehusene i Innlandet skal utrede og behandle alt i dag, og det er ingen ting ved Sykehuset Innlandets nåværende situasjon som sier annet enn av det i enda mindre grad kommer til å bli slik i framtida. Med mindre noen umiddelbart kommer inn med økonomiske gaver eller folketallet brått skyter fart, er det slik at foretaket må tilpasse seg de rammene som foreligger.

Med dagens finansieringsmodell vil folketallsutviklingen i opptaksområdet alene bety at Sykehuset Innlandet får 250 millioner kroner mindre å drive for de nærmeste årene. På toppen av at driften fortsatt går med betydelig underskudd, selv om bemanningen allerede oppleves presset. Underskuddet virker blant annet direkte inn på mulighetene til å oppgradere maskinparken til pasientbehandling.

Dette er virkeligheten sykehusadministrasjonen må forholde seg til nå. De neste månedene vil det derfor komme forslag som vil forandre hva lokalsykehusene er i dag, med tiltak for å få driften i økonomisk balanse – og dessuten går i retning av det foreliggende vedtaket om sykehusstrukturen, der Gjøvik som kjent ikke består. Konsekvensene av vedtaket kan begynne å vise seg ganske snart.