Ti søkere vil bli operasjonssykepleier ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig to faste stillinger som operasjonssykepleier ved sykehuset i Gjøvik. Det har meldt seg ti søkere til stillingene.