Ti søkere til legestilling ved akuttmedisinsk avdeling i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig fast stilling som lege i spesialisering (LIS) ved avdeling for akuttmedisin ved sykehuset i Gjøvik. Det er ni søkere til stillingen.