Ti personer smittet av harepest i sommer

Ingen spredning av harepest i vår region, men det er viktig med grunnleggende forholdsregler om man ferdes i naturen.