Ti lokale søkere til IKT-stillinger i fylkeskommunen – se søkerlistene her

Oppland fylkeskommune skal ansette tre IKT-rådgivere og en virksomhetsarkitekt for digitalisering. Blant søkerne er det ti kandidater fra Vestoppland.