Ti færre ansatte i politiet i Innlandet hittil i år

Tall fra politiet viser at det er cirka ti årsverk færre i april enn i januar i Innlandet politidistrikt. Åtte av disse er innen det som kategoriseres som politi.