Ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet deltar i en studie hvor man prøver ut nye smertelindrende middel i ambulansen. Den tradisjonelle måten å lindre smerter på i norske ambulanser er å sette morfin i blodet på pasienter.

– De senere årene har det imidlertid kommet nye preparater, som virker raskere enn morfin, sier anestesilege Lars Olav Fjose.

Nå skal to av disse testes.

– Det finnes andre måter å gi smertelindring, og vi ønsker å undersøke om disse er like bra som å gi morfin intravenøst, sier forsker og overlege Fridtjof Heyerdahl.

Les også

Ambulansearbeidere: – Dette skulle vi ønske at folk visste

To nye metoder

I studien skal to nye metoder for smertelindring prøves ut. Noen pasienter skal fortsatt få morfin rett i blodet, noen skal inhalere methoxyfluran, noen får nesespray med fentanyl. Målet med studien er å kunne gi sikker og effektiv smertelindring til pasienter.

– Det er lange avstander i Innlandet, så det kan være avgjørende for pasientene at de får god smertelindring før de kommer til sykehus, sier Randi Simensen som er ansatt for å drifte studien.

De to "nye" preparatene er mye brukt i andre land, men de er nye i ambulanser i Norge. Det er heller ikke mye forskning på hvor godt de egner seg til bruk i ambulanser.

Samarbeid

Pasienter over 18 år som behandles av ambulansetjenesten på Gran, Gjøvik og Lillehammer kan bli deltagere i studien.

– I noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle i en vene. Noen er redde for sprøytestikk, kanskje er det mørkt og kaldt på skadestedet, og det kan være teknisk vanskelig. Vi ønsker å undersøke om de nye metodene er like bra som å gi morfin intravenøst, sier Heyerdahl.

Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Universitetet i Oslo og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.