I 2012 ble Behring Breivik dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti års fengsel. Når minstetiden er sonet har han krav på å få saken rettslig prøvd ettersom at påtalemyndigheten har motsatt seg at Breivik prøveløslates. Det er det som skjer denne uka.

I formiddag startet løslatelsessaken. Ved ankomst gjorde han sin vante nazihilsen. Han henvendte seg til pressen da han kom inn i rettssalen. Han sa at han vil komme tilbake til hvorvidt han angrer på 22. juli. Breivik hadde med seg en koffert med påskriften «Stop your genocide against white nationals» da han kom inn i retten.

I sin forklaring mandag ettermiddag, sa han at han tar sterk avstand fra vold og terror og målene som ble skrevet ned i hans manifest.

I sin forklaring skal han fortelle hvorfor han mener hans begjæring om prøveløslatelse kan innvilges. Breivik vil likevel ikke frasi seg nazismen, men kun den voldelige nazismen.

– Men hvis retten finner dette umulig, og krever at jeg sier fra meg politikken også, er jeg villig til å gjøre dette, sa Breivik.

Han kom med et lengre politisk budskap om borgerkrig i Europa i starten av saken. På spørsmål om sitt yrke svarte Breivik at han nå er stortingskandidat for et nazistisk parti. Han begjærte seg så prøveløslatt.

Måtte avbrytes

Breivik gikk tidlig i sin forklaring inn i et langt innlegg om forskjellige ideologier og det han omtaler som kulturkrigen.

Etter kort tid ble han avbrutt av dommere Dag Bjørvik.

– Hvor er det egentlig du vil med denne ideologiske forklaringen?, spurte sorenskriver Bjørvik.

Breivik svarte kort at det var viktig å beskrive hvor han hører inn i det ideologiske landskapet og fikk fortsette sin forklaring.

I sin forklaring i retten hevder Anders Behring Breivik at han var hjernevasket i 2011.

– Noe av redegjørelsen her høres skremmende ut for dere og allmennheten i Norge. Men det er kritisk viktig og relevant at jeg forklarer hvor hjernevasket jeg var for ti år siden og hvor mange som er like radikale i dag. Det var faktisk ikke min skyld at jeg ble hjernevasket, det er de som hjernevasker og radikaliserer online som bærer nesten hele ansvaret for 22. juli, sa Breivik fra vitneboksen.

Leste opp alle navnene

– Hva slags soningsforhold Breivik har i fengselet er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa aktor Hulda Karlsdottir i sitt innledningsforedrag.

Karlsdottir leste i sitt innledningsforedrag opp navnene på alle som ble drept på Utøya og redegjorde for hvilke skader de ble påført under terrorangrepet 22. juli 2011. Hun tok seg god tid til å fortelle om hvem ofrene var, og leste opp navnene i den rekkefølgen de antas å ha blitt drept.

Til sammen 69 personer ble drept på Utøya i den halvannen timen Breivik var på øya før han ble pågrepet av politiet klokken 18.27.

Siste halvdel av rettsdagen er satt av til Anders Behring Breiviks forklaring. Han har fått drøyt tre timer til å forklare seg, omtrent det samme som han fikk sist gang han var i retten.

Breivik har tidligere saksøkt Norge for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med det han mener er uakseptable soningsforhold. Han tapte både i tingretten og lagmannsretten.

Breiviks forsvarer Øystein Storrvik har i intervjuer i forkant av rettssaken pekt på at han vil konsentrere seg om at Breivik har hatt manglende soningsprogresjon i løpet av tiden han har sittet i fengsel.

Nøye forberedt

Gjennom tre dager skal domstolen vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse. Breivik har nøye forberedt sin forklaring for retten, ifølge forsvareren, advokat Øystein Storrvik.

Retten settes i et provisorisk rettslokale i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik soner i full isolasjon på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS). Som ved tidligere Breivik-saker, er det et betydelig sikkerhetsopplegg knyttet til gjennomføringen av hovedforhandlingen.

Spørsmålet Telemark tingrett må besvare, er hvorvidt mannen som drepte 77 mennesker, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden da Breivik ble dømt.

– For farlig

Forvaringsdømte har rett til å be om prøveløslatelse når minstetiden er ute. Hvis påtalemyndigheten motsetter seg begjæringen, skal det tas ut ny tiltale som skal underlegges domstolsbehandling.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir er tydelig overfor NTB på at hun mener Breivik absolutt er for farlig til å løslates. Hun baserer seg på psykiater Randi Rosenqvists risikovurderinger og Kriminalomsorgens innstilling.

I løpet av de tre rettsdagene skal retten få høre advokatenes argumenter, Breiviks forklaring, vitneførsel og dokumentasjon, samt prosedyrene. Sistnevnte kommer torsdag, da saken etter planen skal tas opp til doms.