I Fjellvoll-saken har det pågått en farse som har spilt lokaldemokratiet langt utover sidelinjen. For mindre enn et halvt år siden (oktober 2021) vedtok kommunestyret at driften på Fjellvoll skulle opprettholdes. Og at en endring av driften ved Fjellvoll først skulle gjennomføres når det var etablert alternative boformer.

Så kom budsjettmøtet i desember der oktober-vedtaket ble helt neglisjert. Det ble satt til side av et nytt vedtak som ville innebære at kommunen skulle fase ut heldøgnstjenesten på Fjellvoll så fort som mulig. Det som vi etter hvert forsto, var at helsesjefen og administrasjonen har hatt en agenda om en rask nedlegging av Fjellvoll til tross for at politikerne vedtok noe annet i oktober. Og utrolig nok: planen deres skled rett gjennom uten at kommunestyret satte ned foten!

Dette er en lokaldemokratisk skandale. Her har kommunestyret latt seg overstyre av administrasjonen. Konsekvensene er nå overtydelig: helsesjefen opplyser i et intervju i OA 17. mars at Fjellvoll vil være tømt for beboere innen sommeren. Og ikke nok med det, hun serverer også det jeg mener er en blank løgn. I intervjuet står det: «Hun (helsesjef Kjøniksen) presiserer at ingen vil bli flyttet fra Fjellvoll mot sin vilje, men at samtlige beboere som fortsatt bor på Fjellvoll den senere tiden har gitt uttrykk for at de ønsker å flytte».

Det er veldig provoserende og direkte frekt å si dette, for vi vet at det ikke er sant. Flere vi kjenner på Fjellvoll har gitt sterkt uttrykk for at de ikke vil flytte. De har bodd der i mange år og nå blir de regelrett kastet ut av sitt eget hjem!

Vi er sterkt kritisk til hele prosessen. Beboere, pårørende og ansatte har levd i stor utrygghet i halvannet år. Mange har følt på mye sorg og fortvilelse i denne perioden. Fjellvoll har i mange år vært et mønsterbruk innen eldreomsorgen i distriktet. Det tok ikke lang tid å rive det ned.