Gå til sidens hovedinnhold

Tenk på lokalsamfunnet, gå for ny trase for riksveg 4 fra Jaren og nordover

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppland Bygdeungdomslag er i likhet med alle andre innbyggere på bygda opptatt av hvordan den økende trafikken vil påvirke livskvalitet i hverdagen til folk, samt bruken av viktige arealer innenfor landbruk, bosetting og annen næring.

Dyrka mark og bosetting på Einas østside ligger konsentrert langs hele riksveg 4 fra Eina sentrum til Einavoll. Valgene som gjøres omkring oppgradering av eksisterende trase, eller på sikt, en helt ny trase fra Eina, sørover mot Kutjern og Hennung, vil være avgjørende for om ungdommen på Eina får mulighet til å bosette seg utenom sentrum.

Oppland Bygdeungdomslag er svært opptatt av de framtidige bo- og etableringsmulighetene i Eina området. Vi mener at den beste måten dette ivaretas på er å gå for en ny trase i skogsområdet fra Eina til Jaren.

Viktige momenter som taler for en ny vei:
• Nesten hele strekningen vil gå i skogsterreng, som fører til at tap av matjord og riving av bebyggelse vil være ned mot null.
• Det vil kunne etableres viltgjerde som vil fjerne muligheten for påkjørsel av både beitedyr og vilt langs strekningen.
• En trygg trafikksituasjon, samt et godt bomiljø ivaretas i framtida for alle som bor på Einas østside. Ved mulige ulykkeshendelser har en omkjøringsmuligheter om nåværende trase.
• Fjerner faren for forurensning til Einafjorden ved for eksempel tankbilulykker. Einafjorden er en drikkevannskilde for store deler av innbyggerne på Eina, og reservevannkilde for Vestre Toten kommune.

Vi i Oppland Bygdeungdomslag ser for oss en helt ny rv4, helst samlokalisert med jernbanetraseen, som den mest framtidsrettede løsningen. da unngår en både nedbygging av matjord og rasering av et unikt kulturlandskap. Dette vil også bevare bygdas næringsvirksomheter og sikre fremtidige arbeidsplasser. Og sist men ikke minst - mulighet for ungdommen til å etablere seg utenfor sentrumsområder.

Kommentarer til denne saken