Gå til sidens hovedinnhold

Tenk på et tall?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Anestesilege Dag Frode Kjernlie har et innlegg i OA den 18. februar som berettiger en kommentar.

Det som opptar de fleste innbyggerne i fylket er tilgang til nærmeste akuttsykehus. Stedet hvor kan man forvente å få nødvendig rask behandling om uhellet inntreffer, og hvor tid er en viktig faktor for å begrense skadens omfang og eventuelle graden på sentidsskader/ ettervirkninger.

Dag Frode Kjernlie hevder at 50.000 pasienter får «unødvendig» lange transporter årlig med dagens sykehusmodell. Det vil si i snitt 137 pasienter hver eneste dag - av en befolkning på drøyt 371.000 innbyggere. Det tallet synes jeg høres høyt ut? I hvert fall når Sykehuset Innlandet HF selv sier - i sine statistikker – hevder at 96- 97 prosent av pasientene blir behandlet ved det sykehuset de først kommer til.

Når to akuttsykehus planlegges nedlagt, vil det nødvendigvis medføre at en større andel av befolkningen får lengre reiseavstander enn hva de har med dagens modell. Sannsynligheten er dermed stor for at tallet på pasienter som får lengre reiseavstander øker - om man gjennomfører foreslått modell med hovedsykehus – ikke mindre, slik Kjernlie forsøker å gi inntrykk av.

Dag Frode Kjernlie ramser helt riktig opp en del pasientbehandlinger, som har fått lengre reisevei. Det har delvis skjedd som en konsekvens av funksjonsdelingene mellom sykehusene. De fleste av disse pasientbehandlingene han nevner er neppe av en slik hastekarakter at det berettiger fjerning av to av dagens akuttsykehus?

Et annet spørsmål ved fordelingen av dagens elektive behandlingstilbud – om disse er fornuftsbasert - eller om man har valgt modellen ut fra at alle sykehusene skal ha oppgaver nok?

Befolkningen har så vidt jeg vet ikke bedt om at man skulle gå bort fra modellen med mest mulig komplett akuttsykehus – slik det var før funksjonsdelingene.

Det snakkes mye om at nytt hovedsykehus vil få den riktige og best spesialiserte bemanningen. I tillegg planlegges det å overta flere pasientbehandlinger som i dag sendes ut av fylket. Per i dag er tre av våre sykehus avhengig av villigheten hos gjestearbeidere – hovedsakelig fra Sverige og Danmark – for å dekke bemanningsbehovet. Det er kanskje på tide å fremlegge en bemanningsplan for et eventuelt nytt hovedsykehus. Klarer man å bemanne sykehusene jamfør forespeilede prognoser?

Dag Frode Kjernlie har med sitt innlegg bidratt til å synliggjøre flere løse tråder som ikke akkurat understøtter de påstandene han selv fremsetter som argumenter for berettigelsene av ny sykehusstruktur.

Jeg føler det blir mye «tenk på et tall».

Kommentarer til denne saken