Tenk byutvikling når du tar ditt valg

Av
DEL

MeningerByen vår Gjøvik er en forening som ble etablert i 2011 og skal være et fellesskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik. Vi i administrasjonen jobber for et attraktivt sentrum, skape mer byliv, tiltrekke flere besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser i Gjøvik. Med dette som bakteppe og med en klar handlingsplan å følge opp, er det viktig for oss hva politikerne i vår kommune har tenkt å gjøre for å videreutvikle vår stolte by ved Mjøsa.

Det gjøres mye bra i Gjøvik, og det fornyes noe, men er det nok i dagens konkurranse om innbyggerne? Det jeg tror folk er opptatt av når det gjelder alle deler av politikken er hva som faktisk blir gjort når hverdagen kommer og valglovnadene skal innfris. Er det fortsatt vilje til å avsette midler til konkrete tiltak som vil gi Gjøvik et løft, og som vil bringe oss ytterligere på offensiven. Er det virkelig byene Hamar, Lillehammer og det fremadstormende Brumunddal i Ringsaker vi skal hige etter å «slå», eller skal vi vise Norge og verden at Gjøvik er en by og kommune med kraft som går lenger enn kretsmesterskap? Jeg mener det siste.

Viljen bør som sagt ikke være størst på papiret, den bør gi seg gjeldende i handling understøttet av gode politiske hensikter til det beste for utviklingen av en by. Partiene har gode intensjoner og mange gode forslag til tiltak for Gjøvik by.

Jeg skal ikke si hva som er rett og galt, men jeg håper du tenker på byutvikling når du velger parti. For du har gjennom ditt valg mulighet til påvirke hvordan byen skal utvikle seg, og som borgere rett til å stemme på det som opptar deg.

Dette er tiltak jeg synes er bra fra noen av partienes program: Det er spennende at noen ønsker å utvikle hovdetoppen. Fortette med boliger og publikumsintensive virksomheter går igjen hos flere. Gjøvik har utfordring med negativ befolkningsvekst, og da er det bra at partier ønsker å legge til rette for at flere, også barnefamilier kan bo i bysentrum. For ledige barnehageplasser er det nok av, og en flott skole har vi midt sentrum, så ja til rimelig tilgjengelig boliger for småbarnsfamilier.

Jeg støtter også de som ønsker å gjennomføre den planlagte ombygging av Pan-parken, og de som arbeider for at flere idretts- og kulturarrangementer blir lagt til Gjøvik. Bygging av varierte typer av boliger er nevnt, noe som skaper et mangfoldige bomiljø tilpasset ulike livsfaser, og som gir møteplasser på tvers av generasjoner og ulike sosiale fellesskap, bra!

Vi trenger å ruste opp eksisterende bygningsmasse i sentrum, for i 2050 står fortsatt 80% av dagens bygninger der de står i dag. Så ja til å sikre trehusbebyggelsen i sentrum, og ikke minst knytte Storgata og CC Gjøvik mer sammen med liv og innhold. Urban by er fint, med flere sosiale møteplasser i ulike byrom, og da er det en god idé fra en av partiene som foreslår å ruste opp Gamletorvet som park og torg framfor parkering. Dette henger sammen med neste gode tiltak, nemlig å bygge parkeringshus i umiddelbar nærhet til sentrum. Ellers synes jeg å gi gode kår for frivilligheten i Gjøvik er på sin plass, og lage flere gode aktiviteter i byen for jenter i alder 9-16, for det er mangel på aktiviteter/lek rettet mot denne gruppa i sentrum. Ungdommens hus gjør en god jobb med inkludering. Og byen må være vennlig i sin utforming generelt med tanke på barn, samt at funksjonshemmede også må tas hensyn til.

Jeg gleder meg over partienes ambisjoner, og får vi store deler av partienes planlagte tiltak, så ser jeg meget lyst på byutviklingen i Gjøvik. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags