Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år. Halvparten av 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året, og én av fire har vært fulle. Når norske tenåringer drikker, drikker de relativt mye. Noen fordi det er gøy, andre for å dempe stress og negative følelser, og noen fordi de føler på et press for å passe inn.

Uansett hva som er årsaken, vet vi at ungdom og alkohol er en farlig kombinasjon.

Tenåringers hjerner er under kraftig ombygning. Evnen til å vurdere risiko er blant funksjonene som ikke er på plass. Samtidig vet vi at alkohol fjerner hemninger og hemmer den kritiske sansen. Resultatet er en farlig cocktail som øker risikoen for ulykker, vold eller sex man angrer på. Det samme gjelder spredning av uønskede bilder på nett

Det beste forsvaret vi har mot ungdomsfylla, er kjipe foreldre.

For selv om ungdomstid betyr løsrivelse fra foreldre og utforsking av egen identitet, betyr ikke det at foreldrenes rolle er utspilt. Langt ifra. Forskning viser faktisk det motsatte. Foreldrene er de ungdommen hører mest på når det gjelder alkohol.

Og når det gjelder ungdom og alkohol, er en kjip forelder en god forelder. Vi vet at tenåringer som har foreldre som har klare avtaler og regler rundt alkohol, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler. Og at det er en dårlig idé å gi ungdommen alkohol med seg hjemmefra på fest, fordi dette drikkes som et tillegg – ikke i stedet for.

Høsten er høytid for ungdom og alkohol. Ny skole, nye klasser og nye klassekamerater betyr mange å bli kjent med – og mye å bevise. I en viktig brytningstid hvor ungdommene tester grenser, kan det være krevende for foreldre å holde oversikten. Derfor er det viktig at du som forelder setter deg ned med ungdommen din, og skaper trygge rammer i en ny hverdag.

Inngangen til høsten er en god anledning for å ta en litt ekstra kjip samtale med tenåringen din. Det kan gjøre godt for begge.