Tirsdag 29.oktober kl. 19

Gregers Lundh:
"Trekkfuglenes lengsel"
En visekveld i ord og toner.
Fri entré - kollekt -
Enkel bevertning etter foredraget.