I SV parti program, punkt 3781, prioriterer SV planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen. Det samme gjør MDG.

Hva tenker SV og MDG om å bygge ny jernbane til Tromsø når vi om 3–5 år har lastebiler og personbiler som går på hydrogen og batteri med 0 klimautslipp, og mindre passasjerfly som går på biofuel?

En jernbaneutbygging vil belaste miljøet og naturen betraktelig. Det må nødvendigvis brukes atskillig mange anleggsmaskiner som bruker masse diesel, olje, med mer over mange år ved utbygging av en slik lang jernbanestrekning. Det vil nødvendigvis også føre til store naturinngrep og dyretragedier ved tog påkjørsel.

Jernbanen kan ikke bygges ut til ethvert distrikt og bedrift for å kjøre godset på jernbane. Derfor må godset fraktes med lastebiler til jernbanen. Dette fører til omlastinger i begge ender av transporten på jernbane. Derfor kommer jernbane i veldig liten grad til å bli valgt til transport av gods. Jernbanestrekningen kommer aldri til å bli bærekraftig verken miljømessig eller økonomisk.

Da er det bedre å satse på utbedring av veiene. Vi må innse at godstransporten vil foregå med hydrogen-/el-drevne lastebiler om få år. Jeg vet ikke om SV og MDG vet hva en Fuel Cell Power teknologi er? Kort fortalt er dette en enhet (brenselcelle) som lager elektrisk energi fra hydrogen. Det fører til 0 utslipp av klimagasser. Mange lastebilfabrikker er godt i gang med å utvikle slike lastebiler, Bl.a. Volvo, Mercedes, Nikola med fler. Toyota har allerede personbiler, mindre laste-/varebiler som benytter denne teknologien.

Da vi har mye fornybar el. kraft i Norge, er det mer fornuftig og framtidsrettet å bygge ut anlegg (solkraft, vindkraft, vannkraft) for produksjon av hydrogen enn å bruke kanskje 150 milliarder (150 000 000 000) på å bygge jernbane til Tromsø. Jeg mener befolkningen i nord er bedre tjent med å få bedre veier i stedet for denne jernbanen.

Det må investeres mer på vei i stedet for jernbane i distriktene. Om få år vil lastebiler/biler gå på hydrogen og elektrisitet med 0 utslipp av klimagasser.

Ref. også melding fra Daimler av 20-05-2021: «Daimler Truck tar sikte på å overlevere de første hydrogenlastebilene til kundene i 2025. Planen har som mål å kontinuerlig utvide den hydrogendrevne fraktkorridoren i Tyskland, som vil dekke 1.200 kilometer innen 2025, for å levere 150 hydrogenfyllingsstasjoner og rundt 5.000 Mercedes-Benz brenselcellelastebiler innen 2030», heter det i meldingen.»

SV og MDG må ikke la teknologien løpe fra seg.