Gå til sidens hovedinnhold

Teknologi er avgjørende for bedre eldreomsorg

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange politikere – inkludert eldre- og folkeministeren selv, mener flere sykehjem er løsningen på fremtidens eldreproblemer. Jeg skriver problemer i mangel av et bedre ord. At innbyggerne i Gjøvik blir eldre er jo ikke et problem isolert sett, men for kommunen – som må gire opp for å møte utfordringene, kan det betraktes som et problem.

Det gjør selvsagt vondt å lese om pårørende som blir unødvendig belastet i møte med det offentlig byråkratiet. Gjøvik Høyre har lenge vært klar på at vi må se på hvordan vi organiserer dette arbeidet – og vi håper flere politikere legger bort prinsippene sine og møter oss i til en pragmatisk diskusjon hvor den pleietrengende og de pårørende er i fokus. Vi mener også at det er fornuftig å vurderer antall plasser på nytt, styrke ledelsen og øke grunnbemanningen.

Men, dette er ikke nok. Om 20 år vil hver tredje person være over 70 år i mange kommuner, ifølge statistisk sentralbyrå. Det er et blindspor om vi utelukkende fokuserer på antall sykehjemsplasser – vi må rette fokus på teknologien. Selv om flere vil stå i jobb lenger, vil en høyere andel av befolkningen lide av kroniske sykdommer – f.eks demens. Da vi ser dette opp mot at norske kommuner allerede mangler 5000 sykepleiere– da kan vi lett forestille oss hvor mange vi vil mangle om 20 år. For å sette ting i perspektiv – noen forskere hevder at den første som blir 200 år allerede er født. Om dette stemmer eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men det faktum at vi blir flere eldre er uomtvistelig. Tallene skalerer selvsagt annerledes for Gjøvik sin del, men de illustrerer de samme utfordringen vi også møter.

Einstein sa «Vi kan ikke løse våre problemer med den samme tankegangen vi brukte til å skape dem». Gjøvik Høyre mener vi må levere helse- og omsorgstjenester på nye måter.

For et par uker siden hadde jeg gleden av å være med på Smartby prosjektet Gjøvik kommune har igangsatt. Det ble en bra seanse hvor prosjektlederne inviterte til dugnad for å identifisere problemer som teknologi kunne løse. Gjøvik har en strategisk plan for velferdsteknologi og prosjektet er bemannet med en prosjektleder i 70% stilling. Dette er et veldig bra initiativ og rollene bekles av dyktige ansatte, men er det nok?

Pleie av hjemmeboende eldre koster kommunene rundt en tredjedel av en sykehjemsplass (en sykehjemsplass koster i snitt mellom 800.000 og 1 million). Dette betyr muligheter for store kostnadsbesparelser om vi anvender teknologien rett. I tillegg viser forskning at de eldre som bor hjemme lengre opplever økt livsmestring og klarer seg bedre på egenhånd. Med bruk av hverdagsteknologi som hjelper til med korrekt medisinering, styring av varme og lys, gir økt trygghetsfølelse, som kan hjelpe med å navigere utendørs- kan svært mange leve lengre hjemme.

Det er flere eksempler på god bruk av teknologi. En kommune på Østlandet har over 1000 mottakere av hjemmetjenester. Av disse mottar 300 personer besøk av hjemmetjenesten hver dag for å gi medisiner. 53 av disse hjemmeboende mottok i januar 2018 digitalt styrte medisindispensere som gir medisin til rett tid. På et kvartal reduserte kommunen ressursbruken i hjemmetjenesten tilsvarende 1,7 millioner kroner. En annen kommune som innførte digital varsling for en sterkt pleietrengende pasient frigjorde to årsverk fordi døgnbemanningsbehovet forsvant.

Men kanskje den aller viktigste effekten Gjøvik kan oppnå ved økt digitalisering er å frigjøre ressurser i en allerede belastet sektor. Da kan vi bruke mennesker hvor mennesker skal brukes –i  møte med den pleietrengende og pårørende og til forebyggende arbeid – ikke til oppgaver vi kan løse på andre måter. Teknologien kan bidra til økt kvalitet og trygghet, og kan gi mer privatliv og verdighet for de som trenger tilsyn – og de kan styre mer i sitt eget liv selv.

Gjøvik Høyre vil alltid oppmuntre til tenke nytt. Vi ønsker at Gjøvik kommune er i front hva gjelder innovative, teknologiske løsninger. Vi støtter alt arbeidet som Smartby Gjøvik har startet og ser gjerne at administrasjonen forsterker prosjektet og forankrer arbeidet i toppledelsen. Flere tilsvarende initiativ – gjerne i tett samarbeid fra NTNU kan gi bedre velferdsteknologi, lokal innovasjon og lokale arbeidsplasser. Fra politisk side lover vi å kjempe for økte bevilgninger og ikke minst hjelp med å holde fokuset oppe på dette viktige arbeidet.

Even Kyseth

Gjøvik Høyre

Kommentarer til denne saken