Det er i kommunene som i vår private økonomi: er forbruket over tid større enn inntekten, er spørsmålet bare når vi står overfor et alvorlig problem. Den tiden har kommet for Søndre Land. For mange har det bare vært vanskelig å erkjenne, for vi har jo penger på bok. Ja, heldigvis har vi jo det, så situasjonen er ikke akutt. Men den vil bli det dersom vi ikke evner å snu utviklingen.

Vi kan skylde på at økningen i statstilskuddet er lavere enn pris og kostnadsvekst – for det er den, og det er det åpenbart flere enn Søndre Land som får føle. Hos oss øker statstilskuddet med 3,8 prosent mens pris- og kostnadsvekst kanskje nærmer seg det dobbelte.

Men det hjelper oss utrolig lite å skylde på andre. Vi må sette tæring etter næring og det må vi ta ansvar for sjøl. Det kan gjøres enten ved å øke inntekten eller eller redusere utgiftene – helst begge deler. Men det er begrensninger på hvor mye som kan kuttes uten at det går ut over noen i form av dårligere tjenester eller i alle fall på kort sikt, oppsigelser. Noen besparelser vil det selvfølgelig nesten alltid være mulig å finne, selv om staten på de fleste områder er svært flink til, nesten i detalj, å styre både hva og hvordan kommunale oppgaver skal løses.

På inntektssiden står vi litt friere, men det er jo heller ikke noe kvikk-fiks. Noen fristes til å ty til eiendomsskatt, for det har vi jo ikke i Søndre Land. Men det er jo nettopp en av fordelene med å bo i Søndre Land, og våre fordeler vil vi ikke forkaste. Tvert om skal vi utvikle og fremheve fordelene vi har. For befolkningsutviklingen har avgjørende betydning for kommunens inntekt. Tilskudd fra staten er styrt av sammensetning av og antallet innbyggere. Det samme er skatteinntektene.

Her må krefter settes inn for å snu en ond sirkel. Skal vi lykkes må vi ta vare på og videreutvikle kvaliteter som gjør oss attraktive, til beste for de som er her og som trekkplaster for nye. Og vi må evne å synliggjøre det. Det krever en gjennomarbeidet, bevisst strategi som angir kanaler og virkemidler for å treffe interessante målgrupper, og systematisk oppfølging er en nødvendighet. En litt smittende entusiasme for bygda fra oss landinger kunne kanskje også bli en ekstra drahjelp ...

Med en offensiv tilnærming kan kanskje «tæring etter næring» høres litt defensivt ut, så kom gjerne med mer offensive forslag. Vi ønsker å skape blest om kommunen vår og den skal bidra til medvind!