Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er bekymret for dagligvaremarkedet.

– Det er for få aktører, og det er for vanskelig for nye utfordrere å etablere seg. Derfor vil vi se på flere tiltak som skal bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne, sier Vestre i en pressemelding.

Et av tiltakene handler om å gi nye aktører tilgang til attraktive butikklokaler. Regjeringen mener det har oppstått en praksis hvor eiendomsselskaper med tilknytning til de store dagligvarekjedene, knytter bestemmelser til eiendommer for å hindre at konkurrenter etablerer seg.

– Derfor vil jeg allerede før sommeren sende et forslag på høring om å regulere dagligvarekjedenes bruk av slike ordninger, sier Vestre.

Omstridt

Statsråden vil også ha en utreding rundt egne merkevarer (EMV) i bransjen. Hvorvidt EMV har flest positive eller negative virkninger på konkurransen, og dermed priser, utvalg og innovasjon i verdikjeden for mat, er omstridt, mener Vestre.

– Det er viktig å vurdere hvilken virkning EMV har på konkurransesituasjonen, prisene og utvalget, før vi vurderer eventuelle reguleringer, konkluderer næringsministeren.

– Radikalt tiltak

Vestre fremhever også forskjellene i prisene fra den enkelte leverandør til de forskjellige dagligvarekjedene. Her har det blitt foreslått begrensninger eller forbud mot forskjeller i innkjøpspriser.

– Å forby prisdifferensiering er et radikalt tiltak og kan få negative konsekvenser for matvareprisene. Derfor er det viktig at vi vurderer mulige tiltak nøye, sier statsråden.

I tillegg forslår Vestre å gi Konkurransetilsynet flere verktøy for å håndheve regelverket og sørge for sunn konkurranse.

(©NTB)