Tåpelige kutt

KUTT: – Når vi vet at forebyggende tiltak kan redde liv, hvorfor skal vi kutte i midlene? spør artikkelforfatterne.

KUTT: – Når vi vet at forebyggende tiltak kan redde liv, hvorfor skal vi kutte i midlene? spør artikkelforfatterne. Foto:

Av

Stortinget har vedtatt at folk skal bo i hele landet. Da er det viktig med et statsbudsjett som legger opp til at det er mulig. Slik budsjettforslaget er nå, speiler det ikke dette ønske.

DEL

MeningerKlimaendringer og mer ekstremvær er utfordringer vi kommer til å merke mer av i tiden fremover. Det er gjerne de små stedene i landet med høye fjell, bratte daler og dype fjorder som er mest utsatt. Lokalsamfunn i grisgrendte strøk rammes hardt når flom og ras inntreffer, og de er alltid på vakt, både fysisk og psykisk. Hvis distriktene skal være et reelt alternativ å bo, må det også være trygt å bo her. Da hjelper det ikke å kutte i poster som sikrer tryggheten til folk.

I budsjettforslaget er det i kapittel 1820 Norges Vassdrags- og energidirektorat kuttet i post 22 Flom- og skredforebygging. Postene for tilskudd til flom- og skredforebygging er lik som i fjorårets budsjett, og det er i tillegg budsjettert med en ny post til krise- og hastetiltak.

Norges Bygdeungdomslag mener det er bedre å forebygge enn å basere seg på hastetiltak og å vente med å handle til krisen allerede har oppstått. Vi mener det er viktig å tenke på tryggheten til menneskene som bor i flom- og skredutsatte områder, og ikke leke med deres følelser og behov for sikkerhet i eget hjem.

I starten av august var det ras på Jølster i Sogn og Fjordane. Her viser vi til at rassikringen som allerede var iverksatt kan ha bidratt til å redde liv og hjem. Når vi vet at forebyggende tiltak kan redde liv, hvorfor skal vi kutte i midlene?

Kutt i midler til forebyggende tiltak kan bety at det ikke blir tatt tak i og satt i gang prosjekter som kan hindre ødeleggelser skapt av ekstremvær. Dette kan gå på bekostning av folkehelse og føre til at unge ikke tør å bosette seg i disse områdene. De mindre lokalsamfunnene må bli sett og styrket, også med tanke på klimatilpasning for fremtiden. Norges Bygdeungdomslag stiller seg skeptiske til at det kuttes ned på midler til flom- og skredforebygging i kapittel 1820 post 22.

Stortinget har også vedtatt at folk skal bo i hele landet. Da er det viktig med et statsbudsjett som legger opp til at det er mulig og attraktivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags