Gå til sidens hovedinnhold

Takknemlig for gavene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Lions Club Vestre Toten har siden 1989 laget en bildekalender for salg til Vestre Totens innbyggere og andre interesserte. Overskuddet fra kalendersalget er til nå cirka 8 millioner kroner. Overskuddet går uavkortet til lokale formål. Prisen per kalender har i alle år vært 100 kroner. I år besluttet vi å øke prisen til 150 kroner og at 50 kroner per kalender går til årets Røde Fjær aksjon som har til mål å bygge nytt familie- og kompetansehus for funksjonshemmede barn på Beitostølen Helsesportssenter.

Årets kalenderaksjon har vært en suksess og alle 2000 kalenderne ble solgt ut. Vi er takknemlige for at innbyggerne i Vestre Toten tar oss så godt imot. Vi har i år satt ny rekord i antall annonsører til kalenderen. Vi retter en stor takk til små og store bedrifter som bidrar til overskuddet. I forkant av kalenderaksjonen lagde vi et infoskriv som ble distribuert til alle husstandene i Vestre Toten. Til dette fikk vi hjelp av de lokale skolekorpsene som hver fikk 10.000 kroner for jobben.

Litt av overskuddet har de siste årene blitt brukt til gavekort på matvarer til jul. Disse distribueres i samarbeid med NAV til barnefamilier som ikke har det så lett. Det er meget gledelig at Nammo Raufoss også i år har bidratt med en julegave til oss. I år fikk vi hele 30.000 kroner. Dette takket være en avstemning blant de ansatte som bestemmer hvilke gode formål som får glede av julegavene. Disse pengene gikk uavkortet til gavekort på mat fra lokale matbutikker.

Raufoss Elektro har også bidratt med en gave. Vi setter stor pris på disse gavene. Vårt største bidrag fra kalenderoverskuddet til lokalmiljøet i 2020 var innkjøp av en UTV med utstyr til Vestre Toten Brann og Redning. Her bidro vi med 277.500 kroner. Dette er noe Vestre Toten Brann og Redning har ønsket seg lenge. Et sånt redningsverktøy inngår ikke som del av kommunalt beredskapsoppsett, da det de senere år har blitt en dreining i oppgavene som brannvesenet er satt til å løse. Brannvesenet rykker stadig oftere ut for å kunne bistå ambulansehelsetjenesten. UTV-en vil være et meget godt bidrag til å hjelpe til i ulykker i skog og mark sommer og vinter. Denne vil komme Vestre Totens innbyggere til gode da det er stadig flere som benytter seg av den flotte naturen vi har.

Vestre Toten Brann og Redning er lokalt forankret og vil alltid være først på ulykkesstedet, dette sørger igjen for at lokalt brannvesen kan yte livreddende førstehjelp i mange minutter før ambulansen/helikopter er på stedet.

Kommentarer til denne saken