Gå til sidens hovedinnhold

Takk!

Noen ønsker om å uttrykke et tydelig og stort takk fra en skoleleder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utenfor kontorvinduet mitt står det en kohort/smågruppe oppstilt og klar til uteskole. Nok en dag skal gjennomføres i tråd med smitteverntiltak i henhold til Smittevernveileder for skole. I løpet av en periode har landets skoler vært stengt, og gjenåpnet i to faser. Den siste tiden er det kommet uttalelser fra flere om at skolene bør ha lengre åpningstid, mer normal organisering av driften og at vi tolker smittevernveilederen for strengt. Jeg har behov for å komme med et tydelig og stort takk.

Takk til elever og foresatte for tålmodighet og forståelse. Takk til skoleeier for hyppig informasjon, mange nyttige råd og god støtte. Takk til skoleleder-kolleger for erfaringsutveksling og samhold. Takk til Høgskolen i Innlandet for innspill til gjennomføring av undervisningen i disse ukene. Takk til kommuneoverlege for imøtekommenhet og nyttig drøftinger i forhold til smittevern. Takk til pedagogisk-psykologisk tjeneste for godt samarbeid i forhold til sakkyndighetsmøter og overføringsmøter. Takk til renholdsansatte ved skolen for iherdig innsats.

En spesiell takk til alle ansatte ved skolen. Underveis har skolene drevet undervisning digitalt, tilbudt tilsyn for elever som har foresatte i samfunnskritiske posisjoner, samt sårbare barn. Merking ved vask og i garderober for å synliggjøre en meters avstand er blitt gjort, for å nevne noe. Skolen har gått til innkjøp av munnbind, håndsprit, mildere håndsåpe, fargeblyanter, sakser, limstifter for at elevene ikke skal dele, og så videre. Skolens uteområde er inndelt i kohort-soner, timeplanen er justert og ansatte fordelt etter beste evne. Opplæring av ansatte og elever i god håndhygiene og nødvendig renhold er iverksatt sammen med andre tiltak i samsvar med smittevernveilederen. Skolens ansatte skal ivareta et trygt og godt skolemiljø i en ny og annerledes skolehverdag.

Takk til alle ansatte for pynting av skolen, inne og ute, ved gjenåpningen av skolen. Takk for all omsorg og varme dere har vist elevene, og for hverandre. Takk for godt samarbeid på tvers av trinn og grupper. Takk til alle ansatte for deling av erfaringer og ideer. Takk for raushet, fleksibilitet og ikke minst dugnadsånd. Til alle ansatte i skoleverket: takk!

Uttalelser om at skolene bør ha lengre åpningstid, mer normal organisering av driften og at vi tolker smittevernveilederen for strengt? Ellers takk!

Kommentarer til denne saken