Gå til sidens hovedinnhold

Takk til Siv Jensen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) er svært glad for den nyheten finansministeren ga oss om en lettelse i avgiftene på motorsykkel. Motorsykler har vært overbeskattet. Siv Jensen har siden 2001 støttet mottoet fra brukerorganisasjonen NMCU «To hjul – halv avgift», som også MCF har støttet opp om. Finansministeren viser at hun holder ord.

Frem til og med 2014 var det slik at en typisk motorsykkel fikk dobbel avgift av hva det ville blitt om det var en bil. NMCU og vi mente det snarere måtte være motsatt; med halv avgift. Motorsykler tar 1/5 av plassen til en bil. Det er essensielt for kostnader og et betydelig CO₂-regnskap knyttet til bygging av veier. Ikke minst i kampen om plassen i byrommene er MC og moped del av en løsning der biltrafikk er et problem.

Motorsykkel er også et framkomstmiddel som er rimelig i bruk og kan brukes av unge og gamle, familier og enslige. Gjennom de avgiftslettelser og systemomlegginger Siv Jensen og regjeringen har initiert de siste fire år, er lette motorsykler og de lettere av de tunge syklene blitt tilgjengelige for folk flest.

Gruppen MC som kalles A2, som er tunge MC med maks 48 HK og i alle hovedsak kjøres av unge i alderen 18–20 år, står for størstedelen av økningen vi har hatt i MC-salget i fjor og så langt i år.

Blant de vanlige tunge motorsyklene er det de lettere modellene med lavest utslipp som har økt, og vil øke mer nå. Ser vi på salgsstatistikken så langt denne sesongen, er det kun to modeller med motorvolum over 1000 kubikk blant de 15 mest solgte i Norge.

MCF er svært glad for at avgiftene justeres litt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. De siste to år har det vært gjort omlegginger i systemet, som skulle være provenynøytrale. Vi påpekte hver gang at det var beregnet feil – at det ville bli økning i provenyet, noe det også ble. At dette nå forsøkes kompensert, er veldig bra og vil først og fremst gjøre det lettere for unge å anskaffe MC. For familier vil motorsykkel bli mer aktuell som alternativ til bil eller en «bil nummer 2», hvilket er meget bra for miljøet og plassen på veiene og på P-plasser.

Siv Jensen har altså initiert et avgiftsnivå som både er mer rettferdig og som har dreiet salget i retning lavt utslipp. Dessuten er det sosialt riktig at de unge har fått de største lettelsene relativt sett.

Noen vil nok nå vente til etter 1. juli med å hente ut en ny motorsykkel. Det anser vi som et bransjemessig luksusproblem. Vi er meget godt fornøyd, og det vil brukerne også være. Dette setter en god tone for 300.000 MC- og mopedeiere, og deres familier for mange år framover.

Kommentarer til denne saken