Kjell Werner, ANB, skriver i sitt debattinnlegg om rusreformen i OA 1. juni at «Torsdag vender Stortinget tommelen ned for det som kunne ha blitt en omfattende rusreform.» Dette er direkte feil informasjon. Regjeringas forslag til rusreform var aldri omfattende og ikke noe annet enn en kraftig liberalisering av forbudet mot kjøp, oppbevaring og bruk av illegale narkotiske stoffer.

De av oss som har lest regjeringas innstilling, har fått med oss at reformen ikke inneholdt nye tiltak eller satsing på forebygging, behandling eller rehabilitering og ettervern. Ikke en eneste ny krone skulle styrke rusutfordringene, ifølge regjeringa. Reformens overskrift «fra straff til hjelp» er derfor en misvisende og villedende tittel. Det Kjell Werner fremstiller som omfattende, koker ned til en lovendring som innfører fritak for straff, ikke mer og bedre hjelp.

Hadde reformen slik regjeringa foreslo, blitt realisert, ville det vært en gavepakke til kriminelle rusnettverk og et svik mot alle våre sårbare ungdommer. Tilgjengeligheten ville økt, markedet ville økt, og med det skadene. Dessverre har heller ikke bare høyresida, men også deler av venstresida (SV og Rødt) latt seg forlede av overskriften. (Fra straff til hjelp).

Vi kan rette en stor takk til Arbeiderpartiet og flertallet på Stortinget, som stopper dette liberale forslaget. Ap har også velrennomerte forskningsmiljø som SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) og FHI (Folkehelseinstituttet) på sin side i denne saken.

Det er ingen tvil om at flertallet i Norge ønsker å begrense omsetning og bruk av narkotika. Heldigvis også flertallet av våre stortingspolitikere. Det vi trenger er en helhetlig rusreform som begrenser bruk, gir bedre hjelp og behandling, rehabilitering og ettervern. La oss håpe politikerne setter seg dette målet i neste runde.