Senterpartiets Haldor Ødegård savner et «takk for maten» fra Statsministeren og skriver at hun i sin nyttårstale i god høyretradisjon glemte å takke for maten. I Høyre har vi for vane å takke for maten, og vi har også for vane å takke alle som bidrar i samfunnet.

Statsministeren brukte sin nyttårstale til å snakke om det vanskelige året vi har vært igjennom, hvordan koronakrisen har påvirket oss som nasjon og som folk. Om behovet for å ta vare på hverandre og å hjelpe hverandre. Om viktigheten av internasjonalt samarbeid. Om tragedien i Gjerdrum. Om de mange som nå står uten jobb. Om bedrifter som sliter. Om de som er ensomme. Om hvordan 2020 har vært.

Så er det kanskje ikke så rart, når hun sier at «det er mange som bør takkes etter et år som dette, og jeg vil trekke fram noen», at hun nevner ansatte i sykehus og eldreomsorg. Det er tross alt en helsekrise vi står midt oppi. Det er heller ikke rart at hun takker frivillige som bidrar til å formidle smittevern til de som ikke forstår norsk så godt. Det er tross alt ganske viktig. Jeg synes også det var fint at hun takket de som gir av sin tid til de som er ensomme, for det er mange som har kjent på den følelsen i året som gikk. For meg som har skoleunger synes det helt naturlig å takke ansatte i skoler og barnehager, de har vist en utrolig evne til rask omstilling. Så synes jeg det er helt naturlig at hun takker de som vasker, jobber i butikk og frakter varer rundt i landet, for at de har holdt hjula i gang.

Jeg kan ikke akseptere premisset om at man må takke alle for ikke bli beskyldt for å ha glemt noen. Lista over de som bidrar i samfunnet er lang, og godt er det.

Statsministeren snakket også om at vaksinen som nå settes stikk for stikk er en seier for vitenskapen og for internasjonalt samarbeid. Hun sa faktisk at det er verdt å tenke over i en tid der konspirasjonsteorier sprer seg raskt og noen tar til orde for at hver nasjon skal være seg selv nok.

Pandemien har vist oss at vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gjelder for samarbeid mellom kunnskapsmiljøer over landegrenser for å utvikle vaksiner. Det gjelder mellom skoler og elever. Mellom ansatte i helsetjenestene. Mellom politiske partier når løsninger må komme raskt. Det gjelder mellom folk i lokalsamfunn når krisen rammer. Det gjelder i arbeidet med å utvikle Mjøsbyen og Innlandssamfunnet.

For dette nye året som har begynt så dramatisk på flere områder ønsker jeg meg mer av det gode samarbeidet vi har sett i 2020. Vi trenger det for 2021 blir heller ikke enkelt. Og så, til alle som på ulikt vis bidrar i vårt samfunn: tusen takk for innsatsen og alt godt for 2021.