I både nasjonale og regionale media har tallene fra Samordna opptak fått mye oppmerksomhet. Ikke minst er det lagt vekk på den store nedgangen i søkertallene til de ulike lærerutdanningene, spesielt for barnehage – og grunnskolelærer. Dette er sterkt bekymringsfullt, og fra Utdanningsforbundets ståsted er verken forsknings – og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe eller KS – direktør Helge Eide sine uttalelser beroligende. Å tvinne tommeltotter hjelper ingen i den situasjonen vi er i nå.

Men dette sies det mer om i andre sammenhenger. Jeg vil heller benytte anledningen til å be deg somharfått plass på en lærerutdanning om å takke ja. Det er et valg du ikke kommer til å angre på.

Det er et stort privilegium å få jobbe med og påvirke barn, elever og studenters utvikling og læringssituasjon. Om du nå har valgmuligheter og lurer på om det er rett å ta lærerutdanning eller en annen vei, kan jeg varmt anbefale en utdanning som kvalifiserer deg til pedagogisk arbeid i barnehage, grunnskole, videregående eller høyere utdanning.

En lærerutdanning gir ikke bare pedagogisk kompetanse. Den gir også et bredt og dypt faglig grunnlag som kombinert med didaktisk kompetanse gjør deg i stand til å vurdere det enkelte barn eller den enkelte elevs forutsetninger for å tilegne seg den kompetansen planverket legger opp til. En lærerutdanning gjør deg i stand til å tilpasse undervisningen til bredt sammensatte grupper, den gir deg muligheten og ferdighetene som skal til for å planlegge for barns skaperglede, utforskertrang og undring.

For å kunne jobbe med barn og unge hver dag, kreves det bred relasjonell kompetanse. En lærer må kunne se hver enkelt, vite hva de er interessert i og ikke minst hvordan dette skal kunne komme til uttrykk i hverdagen. Lærerutdanningen gir deg forutsetningene som skal til for å jobbe relasjonelt opp mot både enkeltelever og store barnegrupper. I tillegg får du verktøy som hjelper deg i møtet med barnets foresatte, en utfordring som kan ta pusten fra hver og en av oss.

Samtidig vil ikke utdanningen gjøre deg forberedt på enhver eventualitet læreryrket fordrer. Til dette kommer du heldigvis til å få hjelp fra en samlet profesjon, som står sammen i å vise endrings – og utviklingskompetansen også vårt yrke må inneha. Kommunalsjefer, barnehageledere, rektorer, pedagogiske ledere, kontakt – og faglærere. Alle disse kommer hver dag sammen med ett mål for øye; å sikre at det som skjer i samlingsstunden og i klasserommet er til barnets beste gjennom profesjonelle læringsfellesskap.

Til tross for alt dette, kan jeg forstå om du vil gå noen ekstra runder i tenkeboksen. Læreryrket er utfordrende, og det kan være tøft både fysisk og psykisk. Vær forberedt på lange arbeidsdager langt utenfor hva en kan beskrive som normalarbeidstid, og vær forberedt på å ha et yrke som ingen i hele Norge stiller seg likegyldig til. Vi har alle erfaringer fra barnehage eller skole, og vi husker alle sammen den ene barnehagelæreren eller mattelæreren som betydde det lille ekstra. Det er krevende å være lærer, og jobben er ikke for alle. Det må en lærer til for å gjøre en lærers jobb.

I skrivende stund er en samlet lærerprofesjon på tvers av forhandlingssammenslutning i konflikt med KS, en konflikt som bunner i manglende verdsetting gjennom en årrekke. La imidlertid ikke dette hindre deg i nå å ta valget som gjør deg kvalifisert til å jobbe i barnehager, skoler og høyere utdanning. Ved å ta lærerutdanning vil nettopp du kunne gjøre en enorm forskjell i hverdagen til hundretusenvis av barn og elever landet over. Det er ingen tvil om at velferdssamfunnet vårt har stort behov for deg og dine ferdigheter.