Heldigvis overlever stadig flere kreft. Men for kreft med spredning er det fortsatt lav overlevelse og få behandlingsmuligheter. Ditt bidrag til Krafttak mot kreft er med på å endre denne alvorlige situasjonen.

Etter to år med pandemi, kunne vi endelig gå fra dør til dør og stå på lokalbutikken igjen for å samle inn penger til Krafttak mot kreft. I år går pengene til forskning på kreft med spredning.

Vi ønsker å rette en stor takk til russ, bygdekvinner, bygdeungdommen og andre lag og foreninger som har vært med oss og organisert innsamlinger på en eller annen måte. Deres innsats er uvurderlig. Tusen takk for at dere var med!

Vi vil også rette en stor takk til Vidar Kvernvold fra Gjøvik for at du sto fram med din personlige historie for å løfte årets tema.

Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Verden preges av mange kriser og mange gode, viktige innsamlingsformål. Men det er viktig at kreftforskningen i Norge ikke stopper opp. Hver eneste dag får stadig flere kreft, og muligheten for å overleve og leve et godt liv etter sykdommen avhenger av mer forskning. Derfor er vi utrolig takknemlige for alle bidrag fra dere. Det betyr så enormt mye.

For de som rammes betyr det enda mer. Det betyr litt mer tid. Flere hverdager, flere drømmer som kan realiseres, flere vennemiddager, flere sommeravslutninger, flere fjellturer, flere nye medisiner og flere gjennombrudd innen forskning.

I Innlandet har det blitt samlet inn 1,6 millioner kroner. På landsbasis har dette så langt resultert over 25 millioner kroner. Og pengene kommer fortsatt inn, og det det er fortsatt mulig å støtte aksjonen via nettsiden vår og ved å vipse valgfritt beløp til 2277.

Din støtte er med på å gi flere kreftpasienter med spredning litt mer tid og nytt håp.