Baby shower har de siste årene blitt en nødvendig sammenkomst i et svangerskap for en kvinne. Det er en feiring av det kommende barnet, og av erfaring er det selvfølgelig en gravid kvinne i rommet.

Kvinner rundt den gravide er ofte ivrig på å dele detaljer og rare erfaringer rundt fødselen. Vi deler skrekkeksempler og situasjoner som sitter fast i minnet. Ingen fødsel er lik. Denne intime og personlige utleveringen av egne erfaringer gjør nok den gravide kvinnen i liten grad bedre rustet for sin forestående fødsel.

En kvinnes kropp er skapt for å kunne bære frem og føde barn. Dette betyr ikke at vi er rustet for de fysiske og psykiske belastningene en fødsel er for kroppen.

Dette er en spesiell, sårbar periode i kvinners liv. De fleste opplever sårbarheten relativt uproblematisk. Vi er skapt for å føde barn, men vi er ikke rustet for den sårbarheten, de fysiske og psykiske belastningene det er å føde. Å føde kan føre med seg risiko både for mor og barn. For å redusere risikoen og gi trygghet til den fødende kvinnen, utgjør kompetansen til jordmor et enkelt og livsviktig tiltak.

Tilstedeværelse av jordmor er en viktig kvalitetsindikator og vil kunne redusere komplikasjoner, keisersnitt og bruken av instrumenter under en fødsel.

I store, vakre Innlandet, med en geografisk størrelse større en Danmark, er det for mange gravide lang reisevei til fødeavdelinger. Uten en god beredskap av jordmor på vakt i distriktene, ville mange gravide ha opplevd å være i aktiv fødsel alene på veien til sykehuset.

Lokalmedisinsk senter i Valdres har døgnkontinuerlig vaktberedskap av jordmor. Dette sikrer at fødende kvinner i Valdres blir vurdert av jordmor før reisen til sykehuset starter. Jordmødrene gjør gode vurdering av hvor langt fødselen har kommet. Denne vurderingen danner grunnlaget for om den gravide trenger følge av jordmor til sykehuset.

Følgetjenesten er fødselsomsorgen til kvinner som har minst halvannen time reisevei til fødeavdelingene. I Innlandet er dette godt organisert på tre steder; lokalmedisinsk senter Otta og Valdres og fødestua på Tynset Sykehus. Det er sykehusene som har et sørge for ansvar for denne følgetjenesten. Det lokalmedisinske senteret i Valdres er et eksempel på godt organisert tjeneste som sikrer en god fødselsomsorg. Jordmødrene i Valdres har kompetanse til å håndtere transportfødsler, og samtidig ivareta den fødende kvinnes behov for trygghet.

Med dette sikres fødende kvinner i Valdres en god faglig og forsvarlig vurdering før reisen til fødeavdelingen startet. Det sikrer at de kvinnene som trenger tilstedeværelse av jordmor under reise, får det. Det legger til rette for trygghet i en sårbar periode. Det sikrer best mulig starten for mor og barn.

For jordmødrene i Valdres er dette en livstil, som sikrer en livsviktig tjeneste til kvinner i fødsel.

Å føde kan føre med seg risiko både for mor og barn, og vi må ha jordmødre nært der folk bor, og helsehjelp tilgjengelig under hele svangerskapet og fødselen. En god desentralisert fødselsomsorg og følgetjeneste i hele landet må sikres. Det enkle grepet er å investere i tilstrekkelig jordmorkompetanse for å sikre likeverdige helsetjenester i hele landet.

5. mai er den internasjonale jordmordagen.

Gratulerer med dagen kjære jordmor! Takk for den livsviktige jobben du gjør for kvinner i fødsel.